Kontakt

Sekretariát SReS

Mgr. Viera Džurná

Národný ústav reumatických chorôb

Nábrežie I. Krasku 4
921 12 Piešťany

+421 33 7969319
viera.dzurna@nurch.sk

Organizačné zabezpečenie

Mgr. Jana Chrenková

+421 911 454 298
jana.chrenkova@tajpan.com

TAJPAN s.r.o.

Hrachová 6
821 06 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 35 910 828
DIČ: 2021915357
IČ DPH: SK2021915357