Informácie

Registrácia

Prosím zaregistrujte sa online cez registračný formulár. 

Forma účasti Najneskôr do:
Aktívna účasť
29. 2. 2024
Pasívna účasť
29. 2. 2024

Prihlášku aktívnej účasti zašlite na: viera.dzurna@nurch.sk 

Registračné poplatky

Účastník Poplatok
Lekár s uhradeným reg. poplatkom do 29.2.2024
40 €
Lekár registrovaný po 29.2:2024 a platba na mieste
45 €
Účastník Poplatok
lekár člen SReS s uhradeným reg. poplatkom do 17.3.2023
30 €
lekár nečlen SReS, člen SReS registrovaný po 17.3.2023
35 €
stredný zdravotnícky pracovník
20 €
sestra člen SKSaPA s uhradeným reg. poplatkom do 17.3.2022
15 €
sestra nečlen SKSaPA registrovaný po 17.3.2022
20 €

Obed je súčasťou registračného poplatku.

Organizačná agentúra

Mgr. Jana Chrenková

+421 911 454 298
jana.chrenkova@tajpan.com

Účasť na podujatí je zaradená do systému kontinuálneho vzdelávania SLS.

Upozornenie: Organizátor nebude poskytovať nepeňažné plnenie pre účastníkov podujatia. Účastník preto nemá povinnosť odvodu zrážkovej dane za nepeňažné plnenie v zmysle Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.