Registrácia

Online registrácia bola ukončená.

Registračný poplatok je možné uhradiť cez platobnú bránu pomocou tlačidla nižšie

Informácie o registračných poplatkoch nájdete v sekcii Informácie.

V prípade, že registračný poplatok zaúčastníka platí organizácia (firma, nemocnica a pod.) je potrebné uviesť meno účastníka, za ktorého sa poplatok uhrádza.

Uhradený registračný poplatok sa nevracia (duplicitná platba, neúčasť na kongrese a pod.)

V prípade, že nemáte priradené ID komory, vpíšte prosím nulu.
Ulica a číslo popisné